Viggo Strange

Spurvevej 16 C
4171 Glumsø

55 45 64 29

Viggo Strange er født 1933 i København. Offentlig debut på KE 1962. Medlem af BKF, junctusgruppen og foreningen af charlottenborgmalere.

Af udstillinger kan nævnes
Charlottenborg Forårsudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, Kunstnernes Sommerudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling, Næstved Kunstforening (retrospektiv), JokkMokkgruppen, Galleri Fine Art, Galleri Blidah, Henning Larsens Kunsthandel, Gallerigården, Villa Aurora, Galleri Gl. Strand, Galleri Reiff, amter, kommuner, kunstforeninger mm.
Salg til både private og fonde.

Drøm og Realitet (uddrag)

Jeg kan ikke lide at klistre kunsthistoriske etiketter på kunstnere, for det virker næsten altid begrænsende, men skal Viggo Strange i dag betegnes siom noget, så må det være ekspressionist med en vis binding til den synlige virkelighed - al den stund at ting, meget forskelligartede, fra den ydre verden kan sætte hans indre følelser igang.

Som personlighed hører han til de vegetative i højere grad end de spontane. Han bearbejder sin farve, lægger lag på lag. Billedet skifter ofte udseende mange gange, for det er arbejdet med penslen, som følger tankearbejdet. Deraf kommer en fin stoflighed, og de bedste arbejder synes at vibrere af poesi, der har musikkens udefinerlige præg. Dog kan vi stadig overrraskes, for efter at have malet en romersk mur, hvor farven formelig "synger", stiller kunstneren en motorcykel op ad den, skinnende og forcromet: Et stykke vital nutid konfronteret med et æstetisk udtryk af næsten romantisk karakter!
Var det stille, jeg kaldte kunstneren.

Ole Vincent Larsen
Billedkunstner og kritiker
Tilbage til
de deltagende
kunstnere

BILLEDER