Lone V. Petersen

Thorsgade 2 A
5000 Odense C.

Tlf. 66 14 21 06
mobil 21 45 64 45

lonevip.homepage.dk

mail:
lonevip@vip.cybercity.dk

Født: 1960
Uddannelse:
Det Fynske Kunstakademi, Odense (1986 - 91)
Skolen for Brugskunst, København (1982 - 85)
Medlem af:
BKF - Billedkunstnernes Forbund
Fyns Billedkunstner Værksteder

Om roserne:
"Jeg har de sidste år bl.a. været optaget af rosens betydning i litteraturens verden, hvor den til alle tider har haft en stor symbolsk værdi.
I malerierne har jeg inddraget tekster fra poesi eller prosa skrevet af forfattere de sidste 300 år. - Det kan være en enkelt linie fra et digt eller blot få ord som - for mig - besidder en velklang.
Idet ordene bliver revet ud af deres rette sammenhæng, får de ofte en betydning som står åben og de kan danne en ny mening.
I andre malerier har jeg brugt Gertrude Steins (1874 - 1946) tekster om en rose: "a rose is a rose is a rose".
Gertrude Stein modsætter sig den gængse opfattelse af at ordet rose skulle have et symbolsk indhold. Hendes ord handler om når ordets betydning hører op, og når der herefter kun er gentagelsen tilbage.
Gertrude Steins tekst bliver understreget i mine malerier ved at det samme motiv bliver gentaget igen og igen.
I enkelte af billederne har jeg benyttet ord som har en personlig symbolsk mening for mig, og i andre er der undladt en tekst, fordi rosen i de tilfælde ikke har en betydning som motiv, men kun eksisterer på grund af dens dekorative værdi - eller som et påskud for at male."

Tilbage til
de deltagende
kunstnere

BILLEDER